Rotarijsko leto 2020/21

Predsednik: Srečko Kociper
Bodoči predsednik: Avgust Šibila
Tajnik/Sekretar: Avgust Šibila
Zakladnik: Mirko Kupčič
Klubski mojster: Janko Šuman

Rotarijsko leto 2019/20

Predsednik: Vladimir Janžekovič
Bodoči predsednik: Srečko Kociper
Tajnik/Sekretar: Edi Kozel
Zakladnik: Mirko Kupčič
Klubski mojster: Janko Šuman

Rotarijsko leto 2018/19

Predsednik: Janez Lovrec
Bodoči predsednik: Vladimir Janžekovič
Tajnik/Sekretar: Drago Slameršak
Zakladnik: Srečko Kociper
Klubski mojster: Janko Šuman

Rotarijsko leto 2017/18

Predsednik: Matej Gajzer
Bodoči predsednik: Janez Lovrec
Tajnik/Sekretar: Avgust Šibila
Zakladnik: Janez Lovrec
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2016/17

Predsednik: Mitja Nagode
Bodoči predsednik: Matej Gajzer
Tajnik/Sekretar: Janez Görgner
Zakladnik: Janez Lovrec
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2015/16

Predsednik: Miroslav Luci
Bodoči predsednik: Mitja Nagode
Tajnik/Sekretar: Boštjan Murat
Zakladnik: Janez Lovrec
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2014/15

Predsednik: Bojan Rosi
Bodoči predsednik: Miroslav Luci
Tajnik/Sekretar: Vladimir Janžekovič
Zakladnik: Janez Lovrec
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2013/14

Predsednik: Stanislav Klemenčič
Bodoči predsednik: Bojan Rosi
Tajnik/Sekretar: Bojan Rosi
Zakladnik: Mitja Nagode
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2012/13

Predsednik: Oto Težak
Bodoči predsednik: Stanislav Klemenčič
Tajnik/Sekretar: Janez Lovrec
Zakladnik: Mitja Nagode
Klubski mojster: Zoran Glušič

Rotarijsko leto 2011/12

Predsednik: Roman Žličar
Bodoči predsednik: Oto Težak
Tajnik/Sekretar: Vidoje Radičevič
Zakladnik: Mitja Nagode
Klubski mojster: Zoran Glušič
Mladinska dejavnost: Matej Gajzer
Predavanja: Oto Težak
Poverjenik za fundacije Bojan Rosi
Mednarodna dejavnost: Edi Stropnik

Rotarijsko leto 2010/11

Predsednik: Janko Šuman
Bodoči predsednik: Roman Žličar
Tajnik/Sekretar: Matej Gajzer
Zakladnik: Mitja Nagode
Klubski mojster: Zoran Glušič
Mladinska dejavnost: Vidoje Radičevič
Predavanja: Oto Težak
Poverjenik za fundacije Roman Žličar
Mednarodna dejavnost: Edi Stropnik
Pretekli predsednik: Ludvik Toplak

Rotarijsko leto 2009/10

Predsednik: Ludvik Toplak
Bodoči predsednik: Janko Šuman
Tajnik/Sekretar: Janko Šuman
Zakladnik: Mitja Nagode
Klubski mojster: Zoran Glušič
Mladinska dejavnost: Vidoje Radičevič
Predavanja: Oto Težak
Poverjenik za fundacije Roman Žličar
Mednarodna dejavnost: Edi Stropnik
Pretekli predsednik: Štefan Petek

Rotarijsko leto 2008/09

Predsednik Štefan Petek
Bodoči predsednik Janko Šuman
Tajnik/Sekretar Janko Šuman
Zakladnik Marjan Leber
Klubski mojster Zoran Glušič
Mladinska dejavnost Vidoje Radičevič
Predavanja Oto Težak
Poverjenik za fundacije Roman Žličar
Mednarodna dejavnost Edi Stropnik
Pretekli predsednik Andrej Korošec