Dne 16. 1. 2020 smo izpeljali prvo skupščino v mandatu 2019-2020. Prisluhnili smo poročilom o delu, ki so jih podali klubski funkcionarji in poverjeniki za posamezna področja dela. V razpravi po poročilih so prisotni ugotovili, da je delo kluba uspešno tudi v tem mandatu in se v tem pogledu nadaljuje tradicija prejšnjih mandatov.

Skupščina je izvolila vodstvo RC Ptuj za rotarijsko leto 2020-2021 v sestavi:

  • predsednik: Srečko Kociper;
  • sekretar: Avgust Šibila;
  • zakladnik: Mirko Kupčič;
  • izvršni sekretar: Matej Gajzer;
  • poverjenik za skupnost in fundacije: Janez Lovrec.

Soglasno je bil sprejet sklep, da je predlagani predsednik v mandatu 2021-2020 prijatelj Avgust Šibila.

Skupščino je vodil že tradicionalni delovni predsednik prijatelj Slavko Klemenčič.