V četrtek, 15. junija 2017, je v Hotelu Primus potekala skupščina RC Ptuj, ki je bila ob koncu rotarijskega leta 2016/17 namenjena pregledu letnih poročil, potrditvi vodstva za rotarijsko leto 2017/18 ter predaji klubskih funkcij. Hkrati je na simbolični ravni potekala tudi predaja predsedniške verižice dosedanjega predsednika Mitja Nagodeta novemu predsedniku Mateju Gajzerju.

Na skupščini so se člani seznanili s poročili dosedanjega predsednika, sekretarja, zakladnika, klubskega mojstra, klubskih poverjenikov ter nadzornega odbora za rotarijsko leto 2016/17. Izmed projektov izpostavljamo najpomembnejše; predaja ključev prilagojenega avtomobila invalidu in obetavnemu športniku Danijelu Milošiču, predaja knjige rimskega prava Justinijanov zakonik iz leta 1569 Ptujski minoritski knjižnici in dobrodelna predstava komika Tadeja Toša za pridobitev štipendije dvema nadarjenima študentoma glasbe.

V nadaljevanju so člani potrdili novo vodstvo kluba za rotarijsko leto 2017/2018 in sicer

  • Matej GAJZER, predsednik
  • Avgust ŠIBILA, sekretar
  • Janez LOVREC, zakladnik
  • Zoran GLUŠIČ, klubski mojster.

Poverjeniki klubskih služb so:

  • Edi STROPNIK, poklicna dejavnost
  • Vladimir JANŽEKOVIČ, skupnost in fundacije
  • Bojan ROSI, izobraževanje
  • Ludvik TOPLAK, mednarodno sodelovanje
  • Edi KOZEL, nove generacije, odnosi z javnostmi in IKT.

Novi predsednik Matej Gajzer, ki bo enoletni mandat uradno pričel 1. julija 2017, je v svoji predstavitvi programa izpostavil nadaljevanje 22. letne tradicije dobrega dela Rotary Kluba Ptuj, katerega cilji projektov so primarno usmerjene v podporo lokalnemu okolju.

Aktivnosti kluba bodo tako usmerjene v krepitev povezovanja in sodelovanja med rotarijskimi klubi, predvsem v ponovno obuditev preteklega sodelovanja s štajerskimi klubi in hrvaškimi obmejnimi klubi, ter nadaljevanje že 20 letnega sodelovanja s partnerskim klubom RC Freilassing-Laufen iz Nemčije.

Kot ključni projekt za krepitev domačega in mednarodnega sodelovanja je bil izpostavljen projekt povezovanja rotary klubov iz avstrijskih, hrvaških in slovenskih mest, ki jih povezuje reka Drava. Projekt bo usmerjen v podporo lokalnim ali medržavnim iniciativam na področju turizma, kulture, športa ali drugega, katerih cilj je krepitev sodelovanja prebivalcev ob reki Dravi.

Ostale aktivnosti bodo usmerjene v krepitev sodelovanja z mladimi, RC Ptuj in RotarAct Ptuj ter podpori talentom, ter v stalni podpori izvajanja aktivnosti dobrodelnih in humanitarnih društev.

Tudi tokratna skupščina je bila zaključena z ugotovitvijo, da Rotary Klub Ptuj deluje dobro, da obstoječa diverziteta članstva zagotavlja sprejemanje kakovostnih odločitev in izvedbo pestre palete aktivnosti.