RC Ptuj, skladno s svojim načinom dela, v okviru rednih sestankov pripravlja tudi predavanja za svoje člane. Predavatelji so tako zunanji gostje, kot tudi sami člani.

Prijatelj Slavko Klemenčič je tako 21. 9. 2017 pripravil predavanje z naslovom Problematika (ne)zaupanja v pravosodni sistem v naši državi. Kot dolgoletni strokovnjak prava, ki je v pravosodnem sistemu bivše države in v slovenskem pravosodnem sistemu opravljal različne funkcije, je predstavil primerjalno analizo in evolucijo pravnega sistema v obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej.

Prijatelj Edi Kozel je 28. 9 .2017 predaval na temo  z naslovom Družbeni mediji.

Plastično je prikazal razvoj platform in vsebin, ki se nanašajo na družbene medije ter vsebinske in funkcionalne spremembe skozi čas. Predavatelj je opisal tudi tveganja uporabe DM v podjetju, kot tudi poti in stranpoti uporabe družbenih medijev v vsakdanjem življenj