Dne 12. 10. 2017 je RC Ptuj priredil vsakoletni dan odprtih vrat. V uvodnem nagovoru je predsednik pozdravil goste in jih seznanil z osnovnimi načeli in vrednotami, ki nas združujejo v rotarijskem delovanju. Izpostavil je nekaj dosežkov v preteklem obdobju, ki so plod lastnega truda in tudi podpore posameznikov in ustanov iz širšega javnega in poslovnega okolja.

Osrednji dogodek večera je bilo predavanje prijatelja Edija Stropnika: Rotarijstvo – svetovno omrežje poslovni ljudi. Predstavil je rotarijstvo tako iz vidika svetovnega gibanja kot iz vidika posameznika, ki že 20 let sprejema rotarijstvo kot način življenja.

Zaključek večera je bil namenjen prijetnemu druženju z gosti.